Cùng xem các từ vựng theo chủ đề cần có để luyện thi Toeic listening nhé! Như các bạn đã và đang luyện thi TOEIC đều biết, trong đề thi TOEIC xuất hiện rất nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như văn phòng, nhà hàng, nhà máy, … Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu các từ vựng thường gặp trong các phần thi TOEIC ListeningTOEIC Reading nhé:

Chủ đề: Văn phòng phẩm


1. Paper clips – ghim giấy


2. Stapler – dập ghim

2011-11-30-stapler


3. Highlighter – bút nhớ dòng


4. Correction pen – Bút xóa


5. Adhesive tape – Băng dính


6. Calculator – Máy tính bỏ túi


7. Marker – Bút viết bảng


8. Telephone – điện thoại để bàn


9. Computer – máy vi tính


10. Envelope – phong bì


11. File cabinet – tủ đựng tài liệu


12. Printer – máy in


13. Photocopier – máy photo


14. Projector – máy chiếu

Chủ đề: Phòng ban, chức vụ trong môi trường công sở


1.      CEO (Chief Executive Officer): giám đốc điều hành.

startup_ceo


2.      Chairman/ President: chủ tịch


3.      Vice president: phó chủ tịch


4.      CFO (Chief financial officer): giám đốc tài chính


5.      Board là từ chỉ toàn thể các directors và họ họp ở phòng gọi là boardroom.


6.      Manager: quản lý


7.      Reception: Lễ tân


8.      Officer: Nhân viên văn phòng


9.      Các phòng ban: Department/ Division
         a.       Personnel/ Human Resources Department: Phòng nhân sự
         b.      Marketing Department: Phòng Marketing
         c.       Sales Department: Phòng kinh doanh
         d.      R & D Department (Research and Development): Phòng nghiên cứu và phát triển
         e.      Customer Service Department: Phòng dịch vụ khách hàng

Tham khảo thêm :