Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh TOEIC vô cùng phong phú và đa dạng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Trạng từ chỉ tần suất, gồm các từ quen thuộc như ‘always’, ‘never’… dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động được nói đến trong câu. Đây cũng là những trạng từ mà trong đề thi TOEIC.

Ví dụ: I always eat breakfast in the morning, even when I am late for work. (Tôi luôn ăn sáng, kể cả khi tôi đã muộn giờ làm.)

Những trạng từ chỉ tần suất phổ biến nhất:

regularly: thường xuyên
hardly ever: hầu như không bao giờ
100% Always Luôn luôn, lúc nào cũng, suốt, hoài
90% Usually Thường xuyên

10% Hardly ever Hầu như hiếm khi
5% Rarely Hiếm khi, ít có, bất thường
0% Never Không bao giờ

80% Generally Thông thường, theo lệ
70% Often Thường

always: luôn luôn
usually: thường xuyên
sometimes: thỉnh thoảng
never: không bao giờ
occasionally: thỉnh thoảng

rarely: hiếm khi
seldom: hiếm khi
frequently: thường xuyên
often: thường

50% Sometimes Thỉnh thoảng
30% Occasionally Thỉnh thoảng lắm, thảng hoặc, tùy lúc

Xem thêm bài viết sau: 

Học thuộc và hiểu về những trạng từ chỉ tần suất sẽ giúp các bạn làm bài thi TOEIC trong listening và reading một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Chúc các bạn học tốt nhé!