Dưới đây là một số tài liệu ôn thi Toeic hoàn toàn miễn phí cực hay được biên soạn và sưu tầm từ những sứ giả tại trung tâm anh ngữ quốc tế Ms Hoa TOEIC, hy vọng sẽ giúp ích các bạn nhiều trong quá trình luyện thi Toeic cũng như ôn thi Toeic thật hiệu quả nhé :

1. Longman Preparation Series for the New TOEIC Test. Introductory Course 4th Edition
ebook:

scan_019_2

CDs:

http://www.mediafire.com/?2gyew4iyfmm

http://www.mediafire.com/?ve0njhgmnn2

http://www.mediafire.com/?2juytgtwr0b

http://www.mediafire.com/?tmmymyqnnou

http://www.mediafire.com/?kctdjoidizw

2.Longman Preparation Series for the New TOEIC Test. Advanced Course 4th Edition

Book:

http://www.mediafire.com/?lhxcbnd8wu1kqbq

CD menu:

http://www.mediafire.com/?t3m0miymmvm

CDs(mp3+ CD menu | Pdf): (2 part)

http://www.mediafire.com/?qdjhmyazwnq
http://www.mediafire.com/?mg4tknmwyzy

3.TOEIC Test Prep (Book + Audio) (2010)

doko.vn - Toeic Test Prep

http://www.mediafire.com/?rdks48wowpe5rkk
http://www.mediafire.com/?bxt7zg7lirw67bm

4.
http://www.mediafire.com/?zvqw95mxd9zp3zo

5. knowhow
audio all

PASS: t0953444559
http://www.mediafire.com/?sharekey=3…e7e4e76b16c22f

6. Cuốn 30 days to the toeic tests ( 2CDs và ebook kèm theo)
ebook and audio:

http://www.mediafire.com/?irinzbddmpq38
loidich.com/library

7. Cuốn 100 TOEIC Preparation Tests (ebooks màu)
ebook:

http://www.mediafire.com/?jlynjzmmjlj

8. Cuốn 600 essencial words. ( 2CDs và ebook cực đẹp kèm theo)
ebook and audio:

http://www.mediafire.com/?kemwzwmnnkl

9. Cuốn 600 Essential Words for the TOEIC – 3rd Edition ( 2CDs và ebook màu)
ebook and audio:

http://www.mediafire.com/?bwc2ib7ukucz6
PASS: loidich.com/library

10. Start 1000 Listening Comprehension Practice Test Items For The New Toeic Test Start(8CDs)
audio:

http://www.mediafire.com/?sharekey=3…e6ba49b5870170

11. Longman more practice Tests for the NEW TOEIC® test –4th edition(ebooks màu+ 5CDs)
cd:

http://www.mediafire.com/?adydtqovwdj

12.Cuốn Analyst

analyst-toeic
Book:

http://www.mediafire.com/?dzuwqegitun
http://www.mediafire.com/?yvjymjmkynp#1
http://www.mediafire.com/?ekcuu0q1t8g
CDs:
http://www.mediafire.com/?ce0be4m8myx
http://www.mediafire.com/?1ep0tmzotyu
http://www.mediafire.com/?feiuqozlkdn

13.Cuốn TOEIC(New format)_Developing Skills

http://www.mediafire.com/?3zuzjs2yd3c (Unit1_4)
http://www.mediafire.com/?0uk2txg3ham (Unit5_7)
http://www.lobortis.com/d/8904565142…s_Unit8_11.wma (Unit8_11)
http://www.mediafire.com/?9ymdeo12mip (Unit12_14)
http://www.mediafire.com/?4yvmimjnotj (PracticeTest)

14.Cuốn TOEIC(New format)_Target

http://www.mediafire.com/?2tg2z1jj4d1 (Test1)
http://www.mediafire.com/?9dyhmnmvvmb (Test2)
http://www.mediafire.com/?bm5q2bhzbyz (Test3)
http://www.mediafire.com/?6yi1ozwop25 (Test4)
http://www.mediafire.com/?fjzj00znguz (Test5)
http://www.mediafire.com/?5tjbccmz43z (Test6)

15.Cuốn Oxford practices Tests for the Toeic Test

http://www.mediafire.com/?7ad9tj3pe1y (Toeic_Oxford1_Test1)
http://www.mediafire.com/?795l99mnztp (Toeic_Oxford1_Test2)
http://www.mediafire.com/?8m5esigyj91 (Toeic_Oxford1_Test3)
http://www.mediafire.com/?agf72djmggm (Toeic_Oxford2_Test1)
http://www.mediafire.com/?2gbtmzu3ezx (Toeic_Oxford2_Test2)
http://www.mediafire.com/?fjlujnsxd45 (Toeic_Oxford2_Test3)
http://www.mediafire.com/?6ltrd9xn2wp (Toeic_Oxford2_Test4)

Tham khảo thêm :