Dạng cấu trúc thường gặp trong part 2 – TOEIC Listening của đề thi TOEICĐể đạt điểm cao trong Part 2 trong đề thi TOEIC, các bạn cần phải làm tốt Câu hỏi Why/How/What, và ít nhất có 2 câu hỏi bắt đầu bằng các câu hỏi trên trong bài thi thực tế của Part 2 TOEIC Listening. Vậy những mẹo luyện nghe TOEIC nào bạn cần trang bị để làm tốt phần này.

1. Câu hỏi Why

attention-economy-zoidberg-why

Đây là câu hỏi về lý do hoặc là lời đề nghị (như trong Why don’t we…?). Không trả lời bằng Yes/ No
Các bạn lắng nghe và lặp lại các câu hỏi dưới đây

Q: Why is Mr.Nakamura leaving the company?
A: He’s taking a job in another city.

Q: Why don’t we try a new restaurant for lunch today?
A: That sounds good.

Q: Why has the presentation been postponed?
A: They didn’t mention the reason

Q: Why did Sara go to New York last week?
A: She had to attend the conference

Q: Why don’t you call the service center?
A: I already did, but there was no answer.

Phân tích mẫu đáp án thường gặp của câu hỏi Why:

a)    Câu hỏi Why hỏi lí do: Ngoài Because, đáp án còn có dấu hiệu khác như: due to heavy rain, to submit the report, for the presentation.

b)    Câu hỏi Why mang ý nghĩa đề nghị. Câu trả lời là từ chối hoặc đồng ý. That’s a good idea/ That sounds good/ I’d love to.

2.    Câu hỏi How

12oct2-how-to-suceed

Câu hỏi này rất đa dạng: How did you …? How far…? How about….? How do you like….? How much….? How long…? Câu hỏi How không được trả lời bằng Yes hoặc No với How about…?thì có thể dùng Yes/ No.

Q: How many people are attending the workshop?
A: I am not sure about this.

Q: How far is it from here to the airport?
A: Only an hour’s drive

Q: How did you finish the project so quickly?
A: Tom gave me a lot of help.

Q: How about shipping the materials tomorrow?
A: Sounds like a good plan.

Q: How do you like your new place?
A: It’s more spacious.

Các câu hỏi How thông dụng:

Ngoài các cách dùng trên, How còn nhiều cách dùng khác bạn cần nắm vững:

How is your business going?

How come she failed to meet the deadline?

How is your father?

3. Câu hỏi What

i-said-what


Câu hỏi này cũng rất đa nghĩa. Ngoài nghĩa cơ bản “cái gì” what còn được dùng theo nhiều dạng khác nhau: What time…? What size…? What country…? What do you think of (about)…Câu hỏi dạng này không trả lời bằng Yes hoặc No.

Q: What time will the delegation arrive?
A: At around 4 p.m

Q: What is the purpose of your visit to Seoul?
A: I am here on business

Q: What country did she come from?
A: She is from Russia

Q: What do you think about their new plan?
A: I think it’s impractical

Q: What were you doing when I called this morning?
A: I was in a meeting

Câu hỏi What thông dụng

What’s your new supervisor like?

Câu hỏi thường hỏi về tính cách của người. Đáp án đúng thường là: hard working/ generous/ kind/ approachable/ open-minded….

Trên đây là một số chia sẻ về bí quyết làm bài đối với dạng câu hỏi “why/how/ what Part 2 TOEIC Listening.

Chúc các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả!

Tham khảo thêm :