Dạng cấu trúc thường gặp trong part 2 – TOEIC Listening của đề thi TOEIC.  Ở Part 2 trong đề thi TOEIC, câu hỏi Which và câu hỏi dùng trợ động từ là khó nhất, đặc biệt câu hỏi dùng trợ động từ xuất hiện khá nhiều (3-4 câu trong một bài thi), quyết định đến điểm TOEIC Listening. Vậy những mẹo luyện nghe TOEIC nào bạn cần trang bị để làm tốt phần này?

1. Câu hỏi Which

14(1)

Là câu hỏi yêu cầu chọn 1 trong 2 hay nhiều thứ. Câu trả lời có nội dung cụ thể thường là đáp án đúng. Không trả lời bằng Yes hoặc No.

Q: Which shirt should I buy?
A: The grey one

Q: Which medicine do you recommend?
A: The one I always take

Q: Which way is the shortest to the airport?
A: The highway is the quickest

Q: Which designer did you decide to hire?
A: We’re still discussing it.

Q: Which report do you want me to go over with you?
A: The one we discussed yesterday.

Phân tích đáp án đúng thường gặp của Which

-       Trường hợp chọn dứt khoát một thứ: Câu trả lời đúng trong trường hợp này thường dùng đại từ one: The first one, the one near the door.

-       Trường hợp không dứt khoát: Câu trả lời theo kiểu lẩn tránh, chẳng hạn I have no idea/ We haven’t decided it yet/ It’s a difficult question.

2.    Câu hỏi dùng trợ động từ

thumb05

Câu hỏi dạng này có nghĩa rất đặc biệt và luôn có trợ động từ đi kèm. Ví dụ: Can you…/ Could you…/ Would you like…?  Would you care….? Dạng câu hỏi này có thể trả lời Yes hoặc No.

Q: Would you like some help with that box?
A: That would be great

Q: Could you give me a ride to the airport?
A: Sure, what time is your flight?

Q: would you like to address at our annual convention in September?
A: Let me check my schedule

Q: Can you send me a copy of the revised contract?
A: Yes, I’ll mail it tomorrow.

Q: Would you care to sit at the window table?
A: That would be better.

Câu hỏi thông dụng với Would like

Ngoài các câu hỏi trên, chúng ta có một số cách dùng với Would like-1 dạng câu hỏi rất phổ biến trong đề thi:

Q: How would you like your coffee? (Hỏi về độ đậm nhạt của cà phê)
A: Just one spoonful, please.

Q: How would you like your steak? (Hỏi về độ chính của bit tết)
A: Medium well-done, please.

Trên đây là một số chia sẻ về bí quyết làm bài đối với dạng câu hỏi which và trợ động từ Part 2TOEIC Listening.

Chúc các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả!

Xem thêm: