Tiếng anh phỏng vấn xin việc – Các lý do xin nghỉ việc

0

Bổ sung vào cuốn sổ tay của các bạn thêm 1 kỹ năng phỏng vấn xin việc nhé.

Recording 1 :

A: So have you worked in your present company for 4 years?
Vậy anh đã làm việc ở công ty hiện nay được 4 năm rồi?

B: Yes, I have
Vâng, đúng vậy

A: Why do you want to resign?
Tại sao anh muốn thôi việc?

Quitting-your-job

B: As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity
Như ông biết đó, tôi làm thư kí ở công ty hiện nay của tôi. Tôi thật sự muốn tìm 1 cơ hội thử thách hơn.

A: Don’t you like the present work?
Anh không thích công việc hiện nay sao? trung tâm tiếng anh

B: I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my little daughter a better life
Tôi thích công việc đó, nhưng lương quá ít. Là đàn ông, tôi thật sự mong muốn cho vợ và con gái của tôi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn

A: So you decide to leave?
Vì vậy anh quyết định nghỉ việc?

B: Yes, and my present job is similar to what you advertised in the Monday’s newspaper
Vâng, và việc làm hiện nay của tôi tương tự như những gì ông đã quảng cáo ntre6n tờ báo ra ngày thứ hai

A: That’s reason for your choosing our opportunity?
Đó là lý do để anh chọn công ty của chúng tôi à?

B: Yes, as my experience is closely related to this job
Phải, vì kinh nghiệm làm việc của tôi liên quan chặt chẽ tới công việc này

A: Sure! I believe you can. Does your boss know you are leaving?
Chắc chắn vậy! Tôi tin anh có thể làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc không? Luyện toeic

B: Yes, he understands me and would like to be my referee
Dạ biết, ông ấy hiểu tôi và muốn là người giới thiệu tôi

Recording 2:

1. How many days were you absent from work last year? Why?
Năm ngoái anh đã nghỉ làm bao nhiêu ngày? Tại sao?

A: I took 5 days off last year, which were all sick days
Năm ngoái tôi nghỉ 5 ngày, đều là những ngày tôi bị bệnh

670px-Get-a-Sick-Note-Step-1

B: I was absent from work for 4 days last year. I went to my grandmother’s funeral, and I had a bad fever that put me in bed for 3 days. I missed very little work. The year before I only missed 2 days
Năm ngoái tôi nghỉ làm 4 ngày. Tôi dự lễ tang của bà tôi, và tôi đã bị sốt nặng đến nỗi tôi đã nằm 3 ngày. Tôi ít khi nghỉ làm. Năm kia tôi chỉ nghỉ 2 ngày

2. Tell me about your previous bosses : Hãy nói cho tôi biết về các ông chủ trước đây của anh

A: My last boss worked very hard. He never left the office before his subordinates. He was demanding of us, but he was always quite fair. Even though he was a hard worker, he dind’t work on holidays because he was active at outdoor sports such as tennis in the summer and skiing in the winter. He was energetic, and I liked his attitude nghe tiếng anh online

Ông chủ trước đây của tôi làm việc rất chăm chỉ. Ông ấy không bao giờ rời văn phòng trước cấp dưới. Ông ấy đòi hỏi rất nhiều ở chúng tôi, nhưng ông ấy luôn công bằng. Mặc dù ông ấy là người làm việc chăm, nhưng ông ấy không làm vào các ngày nghỉ vì ông rất tích cực tham gia các môn thể thao ngoài trời như quần vợt vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Ông ấy rất năng nổ và tôi rất thích thái độ của ông ấy

3/ What do you think of your current boss? : Anh thấy ông chủ hiện giờ của ông thế nào?

bad-boss

A: My current supervisor is a personable and highly trained individual. I have the utmost respect for his qualifications and his supervisory style. He treats supervisions as a dialogue in wich both parties continue to learn. His wonderful sense of humor helps keep staff morale up. Campassion and fairness are also qualities he possess học tiếng anh giao tiếp cấp tốc

Cấp trên hiện giờ của tôi là 1 người dễ mến và có chuyên môn tốt. Tôi rất khâm phục các bằng cấp và phong cách quản lý của ông ấy. Ông ấy xem các công tác quản lý là 1 cuộc đối thoại mà trong đó cả 2 bên không ngừng học hỏi. Tính khôi hài tuyệt vời của ông ấy giúp tinh thần của nhân viên luôn hưng phấn. Ông ấy cũng có lòng thương người và sự công bằng.

Có thể bạn nên biết :

About the Author

Related Posts
Leave A Response

Back to Top Copyright © 2011 - Boulevard. All rights reserved. Created by ThemeSector, Powered by WordPress.