Cách viết CV, mẫu CV… là một câu hỏi lớn cho những bạn đang muốn xin việc, và việc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh cũng quan trọng không kém. Dưới đây là các mẫu câu hỏi thường gặp khi bạn đi xin việc mà các nhà tuyển dụng hay dùng để vấn đáp. Tham khảo để có sự chuẩn bị trước tốt hơn bạn nhé!

Why should we hire you?
– Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?


I think my strong work ethic will make me an asset to this company.
– Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi là một người có ích cho công ty.


I’m a team player who has strong interpersonal skills.
– Tôi là một đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.

tieng anh van phong 


What do you think makes you a good fit for this company?
– Theo bạn thì điều gì làm bạn thích hợp với công ty này?


Note: In asking this question, the employer is looking at what your skills are, but more importantly, whether your strengths well with the skills they’re looking for.
–> Lưu ý: Khi hỏi câu này, người tuyển dụng đang muốn tìm kiếm những kĩ năng mà bạn có, nhưng điều quan trọng hơn là đó là những thế mạnh nào của bạn để phù hợp với những kĩ năng mà họ đang tìm kiếm.

849576_1220206453_527645


I am pro-active and I don’t hesitate to take initiative.
– Tôi là một người chủ động và tôi không ngần ngại để được nắm thế chủ động.


My analytical nature makes me great at problem-solving.
– Tội có tính thích phân tích vấn đề và điều này giúp tôi giải quyết khó khăn rất nhanh.


How would you describe your work style?
– Bạn hãy mô tả phong cách làm việc của bạn.


It’s important to me to be challenged by what I do.
– Điều quan trọng là tôi thích được thử thách bởi những việc mà tôi làm.


I work well under pressure and with tight deadlines.
– Tôi làm việc tốt khi bị áp lực với hạn chót gần kề.

những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng 
My former supervisors have described me as ambitious and goal oriented.
– Sếp cũ của tôi nhận xét tôi là một người tham vọng và có mục tiêu.


I pride myself on always thinking outside the box.
– Tôi tự hào là bản thân luôn có tư duy ngoài chiếc hộp. (hay tư duy vượt giới hạn)

1433387736918_s2


What are your long term goals?
– Mục tiêu lâu dài của bạn là gì?


I’m looking for a job with opportunities for growth.
– Tôi đang tìm một việc có nhiều cơ hội để phát triển.


I would love to eventually have more responsibility.
– Tôi rất thích khi cuối cùng được có nhiều trách nhiệm hơn

Tham khảo thêm: