Học tiếng Anh thì không ai không biết đến BC (Hội đồng Anh). Mình thực sự rất thích các tài liệu học tiếng Anh họ làm, rất trực quan sinh động, dễ hiểu. Thật đáng tiếc nếu như bạn chưa tiếp cận được nguồn tài liệu học vô cùng bổ ích (mà lại free) này. Ở đây, mình tổng hợp tất cả các nguồn học tiếng Anh từ BC mà mình biết. Bạn nào có bổ sung gì có thể comment phía dưới để mình bổ sung nhé. Chắc chắn sẽ giúp cho việc học tiếng Anh của mọi người rất nhiều (dù đang ở trình độ bắt đầu hay nâng cao, bất kể học t.a với mục đích gì)

I) TỔNG HỢP CÁC VIDEO LUYỆN IELTS CỦA BC

A) WRITING
1. Journey to IELTS –Writing test
https://www.youtube.com/watch?v=dC_umpRcoTg
2. IELTS Writing Task 1 things you must do
https://www.youtube.com/watch?v=-Oa5XjEPWMU
3. IELTS Writing Task 1 – tips and advice
https://www.youtube.com/watch?v=PzjXIOvWVt0
4. IELTS Writing Answer the question!
https://www.youtube.com/watch?v=v_Q-WjhWfLw
5. IELTS Writing Task response Task achievement
https://www.youtube.com/watch?v=Dr1S_UAMx2c
6. IELTS Writing Coherence & Cohesion
https://www.youtube.com/watch?v=337pKXkO2Q0
7. IELTS Writing Grammar
https://www.youtube.com/watch?v=EAU75-mlv74
8. IELTS Writing Vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=–HZ0BhNg4Y
9. IELTS preparation: Power Writing for IELTS Task 2 Writing
https://www.youtube.com/watch?v=dUJV_okEACo

B) SPEAKING
1. Improve English for theIELTS Speaking test
https://www.youtube.com/watch?v=0luJkbJBDR8
2. Improve English for the IELTS Speaking test : Grammar
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6IZBtM4IU
3. Improve English for the IELTS Speaking test : Pronunciation
https://www.youtube.com/watch?v=UawwTSzaZzk
4. Improve English for the IELTS Speaking test : Fluency and Coherence
https://www.youtube.com/watch?v=8H-WeY9GSf8
5. IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS – Vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=LQQE2hWrl98

C) READING
1. Journey to IELTS –Reading test
https://www.youtube.com/watch?v=rqGWsegH5iA
2. IELTS Reading
https://www.youtube.com/watch?v=NpLRXo-BxQI

D) LISTENING
1. IELTS Listening
https://www.youtube.com/watch?v=mzdWBQgtLvM
2. Journey to IELTS – Listening test
https://www.youtube.com/watch?v=srYWOM9ChD8

II) CÁC APP HỌC TIẾNG ANH TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BC
https://play.google.com/store/apps/developer…

III) BRITISH COUNCIL PODCAST
https://www.youtube.com/channel/UCoQTAVyhi28CDF4wTJaqbFw

IV) NGUỒN ĐỂ TRA WORD FAMILY CỦA BC
http://www.learnenglish.org.uk/wff/index.html

Hy vọng các nguồn trên sẽ giúp mọi người tự học tiếng Anh tốt hơn tại nhà nhé!

Bình luận Facebook