Đây là loại câu hỏi ở thể phủ định, nó chiếm khoảng 9 – 15 câu ở Part 2  đề thi TOEICvì vậy bạn cần luyện tập nhiều thì mới có thể giành được điểm số cao phần này vì nó khá khó nghe và nhanh với những từ để hỏi dạng phủ định đứng đầu câu.

1. Câu hỏi phủ định

Dạng câu hỏi này giống như Yes/ No nhưng đầu câu lại là dạng phủ định.

35749487-eec1-44e1-a1fd-d597187d7fed_No-and-yes

 

Ex: Doesn’t this hotel offer a dry cleaning service?

A>  Yes, they’re closed

B>  We’re already cleaned all of the rooms

C>  It sounds like a good offer.

Vậy đáp án A là đáp án cho câu hỏi trên.

2. Câu hỏi đuôi (tag question)

Trong câu hỏi đuôi có một tip nhỏ để các em phân biệt (nên chú ý ngữ điệu khi nghe nhé):

+ nếu người nói lên giọng ở cuối câu thì người nói muốn tìm thông tin ở người nghe

+ nếu người nói xuống giọng ở cuối câu thì người nói muốn người nghe đồng ý (confirm) ý kiến của họ vừa đưa ra.

Ex: This is your first party, isn’t it?

A>  A lot of people didn’t come to the party

B>  Yes, so I’m looking forward to it

C>  I don’t know anyone in the office.

B là đáp án đúng.

Có thể bạn nên biết :