Trong tiếng anh giao tiếp hằng ngày, động từ Look được chúng ta sử dụng khá nhiều. Vậy cách dùng của động từ này như thế nào? Dùng trong những ngữ cảnh anh văn giao tiếp nào thì đúng và hiệu quả nhất?

LOOK có nghĩa là QUAN TÂM, CHĂM SÓC

Look after Sb

Ex: I can’t go out today because I have to look after my younger sister

LOOK có nghĩa là NHÌN

Look around: Nhìn xung quanh

Look at st: Nhìn vào cái gì đó

Ex: Look at him! He is kicking a ball

LOOK có nghĩa là TÌM KIẾM

Look for sb/st

Ex; What are you looking for?

I’m looking for my backpack. Do you see it? luyen phat am tieng anh

LOOK có nghĩa là MONG CHỜ

Look forward to st/Look forward to doing st

Ex: I’m looking forward to hearing from you

LOOK có nghĩa là NGHIÊN CỨU, XEM XÉT

Look into st: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó

Ex: I will look into it later

LOOK UP

Look st Up: Tra nghĩa của từ (trong từ điển) luyện nghe tiếng anh
Look Up to sb: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó

Ex: What does this word mean?

I don’t know, but I’ll look it up in Oxford dictionary.

Có thể bạn nên biết:

học anh văn giao tiếp ở đâu tốt

phần mềm học tiếng anh giao tiếp

những câu tiếng anh giao tiếp thông dụng

hội thoại tiếng anh giao tiếp

video tieng anh giao tiep hang ngay