Có thể bạn chưa biết :

Giving directions to drivers : Chỉ đường cho lái xe

- turn right at the T-junction : rẽ phải ở ngã ba hình chữ T

T-junction-open

 

- go under the bridge : đi dưới gầm cầu

- go over the bridge : đi trên cầu

- you’ll cross some railway lines : bạn sẽ đi cắt qua một số đường ray

- follow the signs for …: đi theo biển chỉ dẫn đến …

- the town centre : trung tâm thành phố

- Birmingham : thành phố Birmingham

- continue straight on past some traffic lights  : tiếp tục đi thẳng qua đèn giao thông

- at the second set of traffic lights, turn left : đến chỗ thứ 2 có đèn giao thông thì rẽ trái

- go over the roundabout : đi qua bùng binh

- take the second exit at the roundabout : đến chỗ bùng binh thì đi theo lối ra thứ 2

 

How far is it? : Chỗ đó cách đây bao xa?

 

- how far is it to … from here? : … cách đây bao xa?

               the beach : bãi biển

- is it far? : chỗ đó có xa không?

- is it a long way? : chỗ đó có xa không?

- how far is it? : chỗ đó cách đây bao xa?

- how far is it to …? : … cách đây bao xa?

              the airport : sân bay

- it’s …: chỗ đó …

its

             

             not far : không xa

            quite close : khá gần

            quite a long way : khá xa

            a long way on foot : khá xa nếu đi bộ

            a long way to walk : khá xa nếu đi bộ

            about a mile from here : cách đây khỏng 1 dặm (1 dặm xấp xỉ bằng 1,6km)